About us

Always Exceed Expectations

วิสัยทัศน์

การเป็นบริษัทไอทีที่เป็นที่ต้องการอย่างสูงสุด โดยการผลักดันศักยภาพของพนักงานให้เต็มที่ และสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนโดยไม่มีขีดจำกัด

พันธกิจ
การเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทรงพลังในการพัฒนาและเสริมสร้างชีวิตดิจิทัลของทุกคนให้ดีขึ้น ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลกให้เป็นที่เรียบร้อยและมีความสุขมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่สังคมและโลก

ประวัติ

ในปีแรกของการดำเนินธุรกิจ, Alphatex ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญทางการเงินในเอเชีย หรือที่เรียกว่า “วิกฤตต้มยำกุ้ง” ที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในประเทศไทย

แต่ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา, Alphatex ได้รับการนำทางอย่างมีประสิทธิภาพโดยประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้นำบริษัทเข้าสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และถูกจัดเป็นหุ้นเด่นที่มีการจ่ายเงินปันผลต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีการเฉลี่ยการปันผลที่สูงถึง 7.81% ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดในหมวดหมู่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับสื่อสาร การดำเนินงานของบริษัทได้มีนโยบายการเติบโตที่ยั่งยืนพร้อมกับลูกค้า และมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและสร้างผลกำไรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Quality team

ทีมงานสนับสนุน

coming soon...
coming soon...

coming soon...
coming soon...

coming soon...
coming soon...

coming soon...
coming soon...